Sport, vagy valami más

Mi a sport?

Dr. Frenkl Róbert 1978-as meghatározása szerint:
"Mindazon szervezett és/vagy szervezetlen, csoportos vagy egyéni testedzési tevékenységek gyűjtőfogalma, amelyekben az ember biológiai mozgásigényét, szükségletét, társadalmi körülmények között kielégíti."

A sport értékrendszere H. Dr. Ekler Judit 2011-es felosztása alapján:

"Az embereket sokrétű motiváció készteti sportolásra. Ennek egyik alapeleme, hogy a sporttevékenység élmény, örömet okoz."

"Természetéből fakadóan a sporttevékenység közvetlen célja valamilyen mozgás megtanulása, gyakorlása, az adott sporttevékenységre jellemző sajátos, pszicho-motoros cselekvőképes tudás kialakítása."

"... a sporttevékenység (a mozgásgazdag életmód) a testi-lelki egészség alapja is, így a sportolás közvetett célja az egészség fenntartása minden életkorban."

"A sportolás alapvető, sajátos célja a teljesítménynövelés, az ember testi-lelki teljesítőképességének emelése. ... ami fizikumunkat és teljes személyiségünket igénybevevő, speciális motoros kihívás. Ez az alapja annak, hogy a személyiségfejlesztést a sport közvetett céljai közé sorolhassuk."

"A szabadidősportban (tömegsport, sport for all) résztvevők célja az egészségre törekvés, a felfrissülés, felüdülés, illetve az aktív szabadidő eltöltés."

"A versenysport célja és lényege a minél jobb egyéni eredmény elérése, illetve meghaladása és mások eredményeinek túlszárnyalása."

(Forrás: Sportelméleti ismeretek, 2011 Dialog Campus Kiadó)

A fentiek alapján a sport jellemzői, céljai:

  • a meglévő mozgásigény kielégítése, mely egyben élmény, örömet okoz,
  • az egészség fenntartása,
  • egy adott sportmozgás begyakorlása,
  • a teljesítőképesség és teljesítőkészség növelése (fizikai és mentális fejlesztés).

Kapcsolat: natstrength@gmail.com